Gospodarka

Gospodarka Iranu

Rzut oka na sytuację makroekonomicznę Iranu

Pod względem potencjału gospodarczego Iran wyróżniają w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej doskonałe uwarunkowania. Takie wskaźniki, jak terytorium o powierzchni 1.648.195 km2, wielki rynek z ludnością liczącą 75 mln osób, głównie młodych i z dużym odsetkiem posiadaczy dyplomów uniwersyteckich, znaczne zasoby bogactw mineralnych i nośników energii, przesądzają o atrakcyjności gospodarczej Iranu. Poza zasobami i potencjałem, Iran również ze względu na swe położenie geograficzne znajduje się w jednym z najwrażliwszych punktów geopolitycznych na świecie.

Pod względem zasobów naturalnych, Iran posiada trzecie co do wielkości zbadane złoża ropy oraz drugie największe złoża gazu ziemnego w świecie. Zajmuje też pierwsze miejsce pod względem światowych zasobów cyny, drugie - miedzi, dziewiąte - złóż rudy uranu oraz jedenaste - złóż ołowiu. Innymi słowy, Iran reprezentując jeden procent ludności świata, posiada do dyspozycji 7% globalnych zasobów mineralnych.

W dziedzinie produkcji podstawowych wyrobów przemysłowych, takich jak cement i stal, Iran również zajmuje poczesne miejsce. Potencjał produkcji cementu w roku 2011 wynosił około 75 mln ton, zaś stali około 40 mln ton.

Rzut oka na wskaźniki makroekonomiczne Iranu:

- produkt krajowy brutto (PKB) Iranu w roku 2011 przy wzroście wynoszącym 68 mld USD w stosunku do roku 2010 osiągnął kwotę 475 mld USD;

- rezerwy walutowe Iranu w roku 2011 przy wzroście wynoszącym 26 mld USD w stosunku do roku 2010 osiągnęły kwotę 105 mld USD, zaś w roku 2012 wyniosą około 137 mld USD;

- eksport Iranu w roku 2010 wyniósł około 116 mld USD, w roku 2011 wzrósł do 137 mld USD, zaś w 2012 roku osiągnie kwotę 140 mld USD;

- wielkość całości importu do Iranu w roku 2011 wyniosła około 100 mld USD, zaś w roku 2012 sięgnie kwoty 105 mld USD;

- stopa wzrostu gospodarczego Iranu do końca roku 2011 jest szacowana na około 2,5%, co oznacza spadek wynikający z wdrożenia polityki ucelowienia dotacji; dla roku 2012 przewidziano wzrost wynoszący 3,5% (za raportem Międzynarodowego Funduszu Walutowego).