Ambasador

Poprzedni ambasadorowie

Poprzedni ambasadorowie Iranu w Rzeczypospolitej Polskiej

Lista nazwisk kierowników przedstawicielstwa dyplomatycznego Iranu w Polsce od roku 1920 do dzisiaj:

 1. Ambasada Iranu została utworzona w Warszawie 13 grudnia 1920 roku przez Asadchana Asada Bahadara, który do marca 1922 pełnił funkcję chargé daffaires, a następnie do października 1926 ministra pełnomocnego.
 2. Asadchan Asad Bahadar (minister pełnomocny) od marca 1928 roku do lipca 1933 roku
 3. Jadallah Azodi od lipca 1933 roku do stycznia 1934 roku
 4. Nader Araste od stycznia 1934 roku do września 1935 roku
 5. Mohammad Szajeste od września 1935 roku do czerwca 1936 roku
 6. Hamid Sajjah od czerwca 1936 roku do 21 sierpnia 1939 roku; z powodu wybuchu wojny i okupacji Polski zerwał stosunki między obu krajami, a ambasada została zamknięta.
 7. Po zakończeniu wojny wznowiono stosunki dyplomatyczne między krajami, a Ambasada Iranu w Warszawie została otworzona przez Fazlallaha Nabila w dniu 8 marca 1948 roku. Fazlallah Nabil do sierpnia 1950 roku sprawował funkcję ministra pełnomocnego.
 8. Esmail Madżdi od września 1951 roku do listopada 1955 roku
 9. Bagher Fahimi od kwietnia 1956 roku do maja 1958 roku
 10. Abdol Amir Raszidi Haeri od lipca 1958 roku do marca 1960 roku
 11. Abbas Ali Chalat Bori od marca 1960 roku do 3 września 1961 roku minister pełnomocny, a od tej daty, kiedy to poselstwo zostało przekształcone w ambasadę, do stycznia 1962 roku pełnił funkcję ambasadora.
 12. Mohsen Merat Esfandjari od stycznia 1962 roku do września 1965 roku
 13. Homajun Samii od września 1965 roku do lipca 1967 roku
 14. Ali Akbar Foruhande od sierpnia 1967 roku do listopada 1969 roku
 15. Ferejdun Diba od stycznia 1970 roku do lutego 1974 roku
 16. Soltan Hossein Wakili Sanandadżi od lutego 1974 roku do kwietnia 1976 roku
 17. Akbar Darai od kwietnia 1976 roku do czerwca 1978 roku
 18. Ferejdun Walatabar (chargé daffaires) od czerwca 1978 roku do listopada 1978 roku
 19. Huszang Amir Mokri od listopada 1978 roku do maja 1979 roku
 20. Abdol Aziz Szafii (chargé daffaires) od marca 1980 roku do maja 1980 roku
 21. Mohammad Dżawad Szirazi Kia (chargé daffaires) od maja 1980 roku do lutego 1982 roku
 22. Mahmud Achundi Lawasani (chargé daffaires) od lutego 1982 roku do lutego 1984 roku
 23. Abulfazl Rahnama Hazawei od lutego 1984 roku chargé daffaires, a następnie w latach 1985-1990 ambasador
 24. Kiomars Fatuhi Ghijam (ambasador) od 1990 do 1994 roku
 25. Reza Astane Parast (ambasador) od 1994 do 1997 roku
 26. Mohammad Taheri (ambasador) od 1997 do 2000 roku
 27. Musa Kazemi (ambasador) od 2000 do 2003 roku
 28. Mohammad Mahdi Purmohammadi (ambasador) od 2003 do 2007 roku
 29. Hadi Faradżwand (ambasador) od 2007 do 2009 roku
 30. Madżid Mozaffari (chargé daffaires) od marca 2010 roku do września 2010 roku
 31. Samad Ali Lakizadeh (ambasador) od 10 września 2010 roku

Źródła:

1. Ketab-e sijasatgozaran va redżal-e sijasi dar rawabet-e charedżi-je iran, wydanie: Departament Edukacji i Ewaluacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Islamskiej Republiki Iranu, Teheran 1983 r.

2. Ketab-e sabz-e lahestan, wydanie: Departament Studiów Politycznych i Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Islamskiej Republiki Iranu, Teheran 2009 r.